· 

De Kunst van Vertrouwen

Na de Kunst van Aanraken nu ook de Kunst van Vertrouwen.


Tantra gaat steeds weer over het onderzoeken of je gewaar worden van je verlangens. Nu we met elkaar in een crisis zitten kunnen je heel lang voelen wat je verlangens zijn. Nu kunnen we er meestal ook geen gehoor aan geven en kun je alleen maar ervaren hoe het is te verlangen.

 

Verlangen naar je eigen vrijheid,

verlangen naar je eigen gezondheid misschien of

verlangen naar je werk of je collega's,

verlangen naar je ouders of je kinderen of andere dierbaren. Verlangen dat het allemaal weer 'Normaal' wordt.

Normaal en normen

Normaal, ja maar wat is nou normaal. Daar waar jij de norm legt? Die is voor iedereen weer anders.
Of is normaal daar waar anderen bepalen wat de norm is? 

In de Wikipedia staat er:

Normen komt van het Latijnse woord norma hetgeen winkelhaak, richtsnoer, maatstaf of regel kan betekenen.

Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociale verkeer. Het zijn algemeen aanvaarde gedragsregels. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet zou moeten gedragen in concrete omstandigheden. Sommige normen komen in bijna alle samenlevingen voor, zoals "je doodt niet" en "je steelt niet".

Geloofsovertuigingen

In de bijbel komen deze regels ook voor.

Gij zult niet doden, gij zult de ander niet onheus bejegenen, gij zult niet stelen, heb uw naaste lief als u zelf enz.

 

In verschillende gemeenschappen zijn er gedragsregels, normen en waarden. Dat is handig om van alles soepel te laten verlopen en duidelijkheid te creëren.

Er zijn er die we aannemen als we ons ertoe aangetrokken voelen of omdat we zo zijn opgevoed. Er was een vertrouwen dat die regels op de één of andere manier goed voor ons waren. Daar gedroegen we ons dan naar of werden we bijgestuurd door de gemeenschap, dominee of pastoor. Vele van die regels helpen ons om te weten hoe je je moet gedragen of wat gewenst is. Soms had je daar ook niets tegen in te brengen of werd je uit de gemeenschap gezet als je anders dacht of handelde.

Vrijheid van meningsuiting nog normaal?

Vrijheid van meningsuiting is iets wat we in ons land als een kostbaar bezit mogen erkennen. Ook al lijkt het nu dat er wel aan gesleuteld wordt. Of is vrijheid van meningsuiting ook iets wat we niet meer als 'Normaal' kunnen toekennen?

Dat raakt aan oude pijn, dat vrijheid alleen maar zo lijkt als ik/jij je braaf aan de regels houd die anderen mij op (willen) leggen. Voorwaardelijke vrijheid noem ik dat. Je mag doen wat je wil als je je maar houd aan mijn/onze regels.

Toen ik bijna 30 jaar geleden koos om niet meer met mijn huidige partner door het leven te willen, werd ik acuut uit de kerkgemeenschap gezet en geweigerd aan de kerkactiviteiten deel te nemen. Een kerk die predikte dat het gaat om liefde voor de medemens. Van de één op de andere dag was ik blijkbaar een ander mens in andermans ogen.
Door een keuze die hen niet aanstond, werd ik verbannen door mensen die schuilen achter het instituut kerk.

Vertrouwen

Wist ik precies wat ik wilde, waar ik naartoe ging hoe het nu verder moest? NEE ik had geen idee. Ik had wel een diep vertrouwen dat ik een andere weg in moest gaan. Het was niet dat ik anderen pijn wilde doen. Maar dat gebeurde wel. Dat was een gevolg van mijn keuze, helaas. Maar het vertrouwen was krachtiger dan de angst van het onbekende. De weg die verlaten was, verlaten door de mensen die mij voor gek verklaarde, de mensen die mij niet meer aankeken (letterlijk) alsof ik melaats was. Een enorme chaos in mijn leven die werd geleid door een innerlijke stem een diep weten dat het 'goed' was wat ik deed. Dat ik een juiste keuze maakte. Voor wie en wat is er goed aan zo'n keuze kun je je afvragen? En ja nu ik dit schrijf komen er ook emoties, want er was veel verdriet bij mijn kinderen, bij de vader van mijn kinderen, bij mijn moeder. Door mijn keuze had ik hun leven totaal op de kop gezet. Ook bij mij want het leven wat ik leidde was voorbij, dat geeft verdriet en heeft tijd nodig om te verwerken. Verwarring ook omdat anderen mij wilde overtuigen dat ik de verkeerde keuze maakte. Hoe blijf je dan vertrouwen en waarop?

Moeder aarde gekoesterd

Vertrouwen in de mysterie van het leven, de ongelofelijk kracht van het goddelijke heb ik behouden. Dat staat los van de menselijk interpretatie en van kerkgemeenschappen met eigen regels en invullingen van hoe zij willen dat wij ons gedragen.

Ook nu heb ik vertrouwen in iets wat groter is dan we kunnen bedenken, bewijzen en beoordelen. De ongelofelijke mysterie dat 'leven' heet. We willen soms op de stoel van God zitten, maar er zijn nog zoveel wonderlijke dingen die we niet kunnen verklaren of aantonen. 
De kracht van moeder AARDE en de geweldige schoonheid en geduld die ze heeft met ons.
Ik geloof echt dat ze blij is voor deze periode van rust en herstel. Dat het nodig is dat we ons realiseren dat we de aarde te leen hebben.
We hebben met elkaar zorg te dragen voor het behoud van de aarde en de mensheid. Het wordt tijd dat we wakker worden, bewust worden van ons aandeel en luisteren naar de stilte en het antwoord vinden in je Hart, in de stilte komt er een stem uit de diepte van je kern.

Kunnen we elkaar nog gaan ontmoeten?

Diep in mij is er een vertrouwen dat het mogelijk is om elkaar weer te ontmoeten.

Samen te komen in kleine groepjes met de nodige maatregelen maar vooral vanuit vertrouwen.

Samen-zijn heeft zo'n enorme kracht en helende werking op ons hele systeem.

Het is gezond makend en verhoogd je immuunsysteem. We zijn als mens gemaakt om te delen, samen te zijn en elkaar te zien.
Aanraken kun je met je gedachtes, met je ogen, met je woorden. In elkaars aanwezigheid delen.

 

Ik zie wel mogelijkheden om met je geliefde of een gelegenheids-partner samen verdiepende oefeningen te doen. 

Of met een klein groepje te mediteren, te delen, samen mantra's te zingen of te luisteren en de energie te verhogen.

Natuurlijk met respect voor elkaars ruimte en de nodige hygiëne maatregelen in acht te nemen.
Ik kan met je delen hoe ik de waardevolle essentiële oliën gebruik om mijn lichaam in conditie te houden en wat jij zou kunnen gebruiken.

Laat maar weten als je hiervoor interesse hebt of als er vragen opkomen

De kunst van Vertrouwen

In het boek over emoties van Vera Helleman, valt Vertrouwen ook onder de kop van Angst net als Kalmte. Ze liggen erg dicht bij elkaar.
Kalmte vertelt je dat bewustzijn jou verkiest als rustbrenger tijdens een situatie die velen beïnvloed.
Welke emotie je ook hebt, we zijn energetisch verbonden met elkaar. Er zijn rollen te verdelen en degene die er het meest geschikt voor is, pakt die rol. Zo heb je mensen die confronteren, je hebt volgers, leiders, mensen die je herinneren wie je bent en mensen die de rust kunnen bewaren in tijden van crisis. En niet altijd heb je dezelfde rol, welke rol is het meest geschikt voor jou op dit moment?

Tips naar meer bewustzijn

  • Kom tot rust
  • Maak verbinding met je lichaam
  • Mediteer of bid
  • Vergroot je vertrouwen
  • Zoek mensen die je steunen met positieve geluiden en boodschappen. Mijn inspiratie bronnen zijn o.a.: Deva Premal, Vera Helleman, Bonnie van Bessum, Ton van der Kroon.
  • Vermijd angst scenario’s
  • Verminder het volgen van nieuws
  • Spreek je innerlijke stemmetjes toe of negeer ze
  • Maak gebruik van de gratis meditaties

 

"De zin van het leven is dat je er zin in hebt".
Ik wens je een goede gezondheid en eigen-wijze keuzes,

verbonden met je goddelijke vonk waardoor je hier op aarde bent terecht gekomen.
De aarde die dankbaar is voor de rust en het herstel.

 

Liefdevolle omhelzing van hart tot hart,
Marlene