The Passion 2020

The Passion 2020 · 09. april 2020
The Passion wordt nu niet uitgevoerd maar het verhaal is zo actueel in deze crisissituatie. Een tekst uit The Passion van 2019: "Als de liefde overwint en een nieuwe tijd begint die ons allemaal verbindt, is weer alles in balans. Geen berg te hoog om te beklimmen, geen haat te diep om te beminnen, geen weg te lang om te belopen geen nacht te zwart om te hopen, we zullen overwinnen, alles overwinnen".