Moed-Courage

Moed-Courage · 20. januari 2021
Op de kaart die ik koos staat een kleine bloem die de rotsen en stenen op haar weg heeft getrotseerd en naar het daglicht is gegroeid. Omgeven door een aura van stralend, goudkleurig licht, toont ze de luister van haar piepklein zelf. Ze schaamt zich niet, ze is de gelijke van de stralendste zon. Als we geconfronteerd worden met een heel moeilijke situatie hebben we een keus: of we proberen verontwaardigd iets of iemand de schuld te geven van onze tegenspoed, of we kunnen de uitdaging aannemen...