Tantra en visie

Tantra is een van de weinige mystieke tradities die seksualiteit en intimiteit omarmt en gebruikt als een groeiproces en een ingang naar meditatie en spirituele bewustwording. In het Westen lijkt het daarom wel eens of tantra een soort seksuele meditatie is. Tantra is echter veel meer.

 

Vanuit het Sanskriet betekent tantra letterlijk expansie en bevrijding. Het is een levensfilosofie waarin het (meer) genieten centraal staat, het ja zeggen tegen alles wat zich in het leven aandient.

 

In tantra gaat het erom te zoeken naar verbinding, de kern of het hart van de ander opzoeken, met een ander delen wat in je leeft. Wat je precies doet is daaraan ondergeschikt, het gaat niet om wat je doet maar om hoe je het doet.